Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ "b-epipedo2 " σχετ.με Β΄ΦΑΣΗ

22/03/2010 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (ΦΟΡΜΑ 2)
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τα έντυπα σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και απολογισμού της επιμόρφωσης και της «εφαρμογής στην τάξη (βλέπε εδώ), καλούνται οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι κάθε προγράμματος (με χρήση των κωδικών τους) να συμπληρώσουν το δεύτερο έντυπο «Συνοπτικό σχέδιο σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης/ εφαρμογής στην τάξη» (Φόρμα 2). Μπορείτε να δείτε τη μορφή του εντύπου πατώντας εδώ.

Η συμπλήρωση και υποβολή γίνεται μέσω http://b-epipedo.cti.gr/mis (επιλογή: Συμπλήρωση φορμών -> Φόρμα 2)

Το συμπληρωμένο έντυπο θα πρέπει να υποβάλει/ καταθέσει στο Πληροφοριακό Σύστημα του έργου,
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2010,

ο Συντονιστής του προγράμματος (με χρήση των κωδικών του), σε συνεννόηση με τον/ τους επιμορφωτή/ές του προγράμματος.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την κατάθεση διατίθενται ηλεκτρονικά στο MIS πάνω στην ίδια τη φόρμα (επιλογή: Οδηγίες Συμπλήρωσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου